Inspirit Software Integritetspolicy 

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter som lämnas till oss.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, annat än vad som uttryckligen anges i detta dokument.

2. Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

3. När inhämtas personuppgifter?

Vi samlar in och registrerar personuppgifter om dig i samband med att du:

 1. Köper en programvara eller en tjänst från oss.
 2. Beställer en utvärderingsversion av någon av våra programvaror.
 3. Kontaktar oss för att få support på en programvara eller en tjänst.

4. Följande personuppgifter behandlar vi

 1. Företagets namn
 2. Användarens namn
 3. Adress
 4. E-postadress
 5. Telefonnummer

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, men huvudsakligen för dessa ändamål:

 1. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och leverans.
 2. För att kunna ge dig effektiv support.
 3. För att kunna skicka dig information om nya programversioner och uppdateringar.

6. Lämnar vi ut uppgifter till andra?

Nej. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller myndigheter. Det finns två undantag:

 1. Ni har gett ett föregående samtycke.
 2. Om gällande lagstiftning kräver att vi lämnar ut denna information.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

8. Var lagras uppgifterna?

Alla personuppgifter som vi har om dig lagras här i Sverige på datorer som ägs och driftas av oss.

10. Dina rättigheter

 1. Du har rätt att begära kopia av personuppgifter.
 2. Du har rätt att begära rättelse av personuppgifter.
 3. Du har rätt att begära radering av personuppgifter.

11. Hur du kontaktar oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, så kan du kontakta oss enligt nedan:

Inspirit Software
Kvarnbygatan 41
431 34 Mölndal

support@winarv.se