Ett komplett program för bouppteckning och arvskifte

Med WinArv gör du enkelt kompletta boutredningar med bouppteckningar, arvskiften, bodelning och lottläggning. Du kan också upprätta redovisningsräkningar där saldot enkelt förs över till arvskiftet.

Du kan skriva ut en stor mängd olika seriebrev, dokument och adressetiketter. Dokumenten kan generas direkt in i Word. Med WinArv följer också en särskilt utvecklad ordbehandlare som hanterar mallar för olika dokument och brev. I denna ordbehandlare kan du enkelt skapa ett obegränsat antal egna mallar, unika och anpassade efter dina egna önskemål. Du kan få mallar med egen logga.

Programmet är pedagogiskt och tydligt upplagt och därmed både lätt att lära och använda. WinArv vänder sig till alla, erfaren eller ovan. Du kommer snabbt igång med bouppteckningar, arvskiften, seriebrev m.m. Fungerar på alla versioner av Windows med koppling till Word.

Lottläggning med alla tillgångar och arvingar på samma sida färdigifyllt automatiskt. Tidredovisning så du enkelt håller reda på tiden du lägger ner i ett ärende.