Ett lättanvänt och professionellt program för bodelningar

Programmet är inte bara till hjälp vid upprättande av bodelningsavtal. Du kan med fördel använda programmet vid rådgivning för makar och sambor inför upprättande av äktenskapsförord eller samboavtal.

Genom att lägga in värden för ett enskilt fall får du en unik möjlighet att göra en snabb prognos av tänkbara bodelningsalternativ. Det kan t ex gälla olika värdering av en fastighet. Du kan också se den ekonomiska effekten för sambor som väljer att gifta sig.

Bodelningsberäkningarna beaktar fullt ut skuldtäckning och olika typer av jämkning vid bodelning, t ex den s k ”giftorättstrappan”

Samtligt bodelningsbart gods kan slutligen lottläggas och du kan då tydligt se vilken bodelningslikvid som skall utges i det enskilda fallet.

Givetvis får du också ett antal mallar för att skappa bodelningsdokument m m utfifrån inmatade uppgifter.