Beställ

WinArv Boutredning Bouppteckning & Arvskifte

3 600 SEK

WinArv Bodelning Bodelning vid skilsmässa eller separation

1 800 SEK

Prisinformation
Programmet säljs som ett abonnemang, med en bindningstid på 12 månader. Fria uppdateringar och fri programsupport ingår. Angivet pris avser en användare. Moms tillkommer.

Licensperiod
En licensperiod är på 12 månader och sträcker sig från maj till april.

  BoutredningBodelning

  Antal användare*

  Kontaktperson*

  Företag

  Adress

  Postadress

  Telefon

  E-post*

  Namn på användare*

  Operativsystem

  Windows 10 eller senare.

  Köpvillkor
  Varje användare betalar för licensrätt att använda programvaran under licensperioden.
  Licensinnehavare har rätt till support av produkten och fria uppdateringar av programmet under licensperioden.
  När din avtalsperiod närmar sig sitt slut får du en faktura för den kommande perioden. Du avgör då om du vill fortsätta med ditt avtal eller inte. Om du inte vill ha kvar licensen kommande år hör du av dig per telefon eller e-post innan din avtalsperiod går ut eller i samband med att du får din avtalsfaktura.
  Du kan i begränsad omfattning fortsätta att använda programmet efter licensperioden men du kan inte skapa nya ärenden och har inte längre rätt till support och uppdateringar av programvaran.
  Moms och i förekommande fall faktureringsavgift och eventuell frakt tillkommer på alla priser. Alla priser är angivna i svenska kronor. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.
  Betalning sker normalt mot faktura som förfaller 15 dagar efter fakturadatum.

  Licensavtal
  Detta avtal reglerar licensvillkoren för användande av medföljande program från Inspirit Software AB. Innan du använder Programmet eller medföljande material bör du läsa igenom nedanstående villkor. Genom att använda programmet eller materialet anses du ha accepterat licensavtalets villkor och förbinder dig därmed att följa villkoren. Skulle du inte acceptera villkoren kan du returnera det oanvända programmet och medföljande material till Inspirit Software AB, varpå erlagd licensavgift återbetalas. Licensen är begränsad till den tid som framgår av fakturan.

  Licensrättigheter
  Programmet får användas på alla datorer du äger, men du får inte göra extra kopior för detta ändamål. Programmet får dock ej användas på flera datorer samtidigt än vad licensen omfattar enligt avtalet mellan dig och Inspirit Software AB eller dess återförsäljare. Detta avtal är inget köpeavtal. Samtliga rättigheter till program, eventuella säkerhetskopior, manual och annat material till programmen är upphovsmannens egendom. Enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är det ej tillåtet att framställa kopior av programmet. Det enda undantaget från kopieringsförbudet är framställning av säkerhetskopior. Manualen och annat material till programmet får kopieras för enskilt bruk. Överlåtelse, uthyrning eller utlåning av programmet är ej tillåtet. Programmet får inte översättas från binärt språk till högnivåspråk, dekompileras, disassembleras eller modifieras. Licensavtalet upphör med omedelbar verkan om du bryter mot någon av de i avtalet uppställda villkoren. Vid licensavtalets upphörande på grund av avtalsbrott skall omedelbart programmet, eventuella säkerhetskopior manual samt övrig dokumentation förstöras. Inspirit Software AB åtar sig att lämna support under den tid licensavtalet gäller. Programmet tillhandahålls i befintligt skick utan andra garantier eller utfästelser än ovan nämnda. Upphovsmannen, Inspirit Software AB eller dess återförsäljare är under inga förhållanden ansvariga för några skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta, som kan uppkomma på grund av användandet av programmet eller den därtill hörande dokumentationen. Utebliven affärsvinst, avbrott i verksamheten, förlust av information och felaktigheter i upprättade dokument på grund av fel i programmet, räknas som indirekta skador och ersätts alltså ej. Eventuell skadeståndsskyldighet är under varje licensperiod begränsad till det belopp som erlagts i licensavgift.